Zanimljiva fizika


Sadržaj:                                                                                           

Broj atoma u ljudskom tijelu

Mini-val

Konceptualni primjer

Levitirajuća žaba

                               

 

 

 

COOLER THAN ABSOLUTE ZERO

Periodni sistem, zanimljivosti o elementima, zaista cool!!!!

BROJ ATOMA U LJUDSKOM TIJELU

A physicist is an atom's way of knowing about atoms. -

George Wald

Da li ste se ikad upitali koliko je atoma u ljudskom tijelu?

Kada su nobelovca R.Feynmana, „gurua“ za fiziku, pitali, ako bi imao mogućnost da budućim generacijama ostavi samo jednu naučnu istinu o svijetu u kojem živimo, šta bi on odabrao, on je rekao „
svijet je građen od atoma“.
Ideja atoma jedna je od najplodonosnijih ideja u ljudskoj povijesti.

Atomi su bili zamišljeni kao najsitnije, nedjeljive čestice od  kojih je građena materija. U 5. st. p.n.e. Demokrit je skovao termin atomos (grč.nedjeljiv) kojim opisuje najmanju česticu materije. Iako su indijski i grčki koncepti atoma počivali na filozofiji, moderna je znanost preuzela Demokritov termin atom.
•John Dalton, 1808. jasno formulirao pojam hemijskog elementa
•M.V. Lomonosov, među prvima je pokušao naučno odrediti veličinu atoma.  Zapazio je da iskusni draguljar može razvaljati listićc zlata na  deset hiljaditi dio centimetra!
•Benjamin Franklin primijetio je da se kašicčica ulja (5cm3) izlivenog na površinu mirne vode razlije na mrlju veličine 2000m2
•Johann Joseph Loschmidt, prvi uspješni pokušaj u procjenjivanju veličcne atoma.

  No, bez obzira na svoju izvanrednu sićušnost, atomi nisu beznačajni!  Posebno, ako pokušamo otkriti, koliko ih ima oko nas, ili u nama...
Čega smo mi ustvari zbir?
Koliko, i kakvih atoma ima u našem tijelu?
Od kojih elemenata smo sastavljeni i u kojim količinama?
Do prije dvjesto godina, ovo su bila pitanja za pjesnike i filozofe, na koja tada nisu mogli odgovoriti..A onda su “došli” naučnici, sve to izmjerili i zaključli...


Prosječno ljudsko tijelo čija je masa 70 kg, sastoji se od oko 60 hemijskih elemenata.

Ostale detalje možete naći na prezentaciji:Broj atoma u ljudskom tijelu

Zanimljivo je znati da je broj atoma u ljudskom tijelu milion puta veći od broja zvijezda u Svemiru!

Mini-val

Postoji jedan općepoznati efekt vezan uz strukturu proteina-umjetno kovrčanje kose.

Vlasi kose sastoje se od vlaknastog proteina alfa-keratina (90%), a 10% je voda. taj protein bogat je aminokiselinom, cisteinom, koja sadržava sumporni atom. Dva sumporna atoma s različitih aminokiselina u protrinima mogu se vezati jakim hemijskim vezama, tvoreći tzv "sumporni most"-disulfidnu vezu između proteina. ta veza daje oblik vlasima kose.

Postupak umjetnog kovrčanja kose podrazumijeva primjenu kemikalija koje razaraju ove veze. Najprije se kosa fiksira u željeni oblik, zatim se primijene pomenute kemikalije-tada kosa postane nalik na prekuhane špagete! Karakteristične kemikalije se onda isperu iz kose, a primijeni se oksidirajuće sredstvo, najčešće vodikov peroksid, koji ponovo uspostavlja disulfidne veze, podržavajući željeni "kalup".
A. Š.

 

2. Koliko puta je potrebno podijeliti kockicu željeza da nam na kraju ostane samo "komadić" koji se sastoji od samo jednog atoma? Koji broj vam je prvi pao na pamet? Milijarda?

Levitirajuća žaba

 

Neke stvari, kao što su željezni ekseri, poznati su po svojim magnetskim svojstvima. Ali  zašto žabe lebe u magnetnom polju?

Žabe su rijetki "ispitanici" u laboratorijima fizike.

Ako jednom postavimo atom (ili veliki komad materije koja sadrži ogroman broj atoma) u magnetno polje, electronima se to ne sviđa mnogo. Pojednostavljeno rečeno, oni mijenjaju svoje kretanje tako da se suprotstave vanjskom uticaju.
Inače, ovo je uglavnom opće načelo Prirode: kada nešto pokušava promijeniti uređenost i mir, reakcija je uvijek negativna.  Dakle, prema tom načelu, "uznemireni" elektroni kreiraju vlastito magnetsko polje i kao rezultat toga, atomi se ponašaju kao male "magnetske igle" u smjeru suprotnom od primijenjenog polja.
Kao što si vidio bezbroj puta, kad se igraš magnetima, magneti se odbijaju, ako pokušaš približiti isti pol jedna drugom  Isto tako, sjeverni pol vanjskog polja će pokušati gurnuti daleko sjeverni pol magnetiziranih atoma.

Naš magnet stvara vrlo veliki magnetsko polje (oko 100 do 1000 puta veća od školskih ili kućnih magneta). Eksperiment je izvršen u Laboratoriju za jaka magnetska polja u Nijmegenu (Nizozemska) pomoću jedne specifične izvedbe klasičnog magneta (tzv. Bitterov magnet).

Žabe, kao sve oko nas i u nama, sadrže ogroman broj atoma.  Kad se žaba stavi u vrlo jako magnetno polje, u osnovi se sastoji od puno malih /elementarnih/ magneta . I, nema ničeg specijalnog u žabi. Moglo bi se reći da je žaba  izgrađena od tih malih magneta koje odbija veliki magnet.Sila, koja je usmjerena prema gore, čini se dovoljno jaka da kompenzira gravitaciju (usmjereneu prema dolje). Dakle, žaba kao da je u svemirskom brodu.

Ova žaba je preživjela!

Download video-žaba

Jagoda

src

Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!