Zanimljiva fizika


Moji radovi:

Lov u kvantnoj džungli

Mr. Tompkins je bankovni činovnik, koji zaluta na predavanje fizike, gdje zaspi i usniva živopisne snove.
Priča G. Gamowa, oživljena je stripom u cilju lakšeg savladavanja nastavnog gradiva
book

Quantum jungle

Umne mape u nastavi fizike PPT

Umne mape u nastavi fizike

Rad u cjelosti objavljen u Zborniku predavanja "Fizika u obrazovanju", Društva fizičara u BiH

"Nasilje u školi" - strućni aktiv

nasiljeukoli.ppt [2.9 Mb]
Download

Pozitivna disciplina u razredu PPT

prezentacija za stručni aktiv šk. 2011/2012

Heisenberg PPT (finalni projekat IEF za BiH)

Kako preživjeti roditeljski sastanak

Rad objavljen u Zborniku radova MDD-a, "Škola koju volim"

Kako pomoću mikrovalne peći i čokolade odrediti brzinu svjetlosti (rad objavljen u online listu "Školegijum", a pri izboru za najbolji rad na temu "Čas kojim se ponosim")

Brzina svjetlosti

 

 

 

restitucija.ppt [2.8 Mb]
Download
Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!